menu
 

Op deze pagina een overzicht van de vraagstukken die momenteel naar een oplossing toegroeien. De meeste peilingen zijn bedoeld als voorbereiding op een agendapunt, maar er zijn ook andere. Een commissie kan bijvoorbeeld op deze manier feedback verzamelen.

De vraagstukken waar het laatst activiteit is geweest, staan bovenaan.

Om de opties en de tussenstand te zien, klik je op een vraagstuk.

Als je mee wilt stemmen, klik je op "stem". Je kunt net als alle anderen 99 punten geven, de ruimte om argumenten te geven is voor iedereen oneindig.

Als je een nieuw vraagstuk aan de anderen wilt voorleggen voeg dan een agendapunt toe ⇒ nieuw agendapunt

Laat alleen de vragen zien waar je nog stemmen kunt geven ⇒ filter

Laat de vragen zien waar de groep een keuze heeft gemaakt definitief


Voordelen Opgevoerd door Tony

Wat vind je het grootste voordeel van wonen in een groep?

stem

Criteria vergaderaccomodatie Opgevoerd door téstKees

Wat vind jij het belangrijkste criterium bij het kiezen van een locatie om te vergaderen voordat de vereniging een eigen pand in beheer heeft?

stem

Naamgeving partnerschap Opgevoerd door Tony

 Hoe noem je elkaar in een zin als "Morgen ga ik schaatsen met mijn  ..."

stem

Vergadermoment Opgevoerd door Tony

Wanneer en hoe vaak moet de groepsraad bij elkaar komen om alle opgevoerde vraagstukken tot een beslissing te brengen?

 

stem

Vestigingsplaats Opgevoerd door Tony

In welke plaats zoeken we het hardst naar een pand of een kavel? stem

Succes-indicator Opgevoerd door Tony

Wat beschouw jij als de mooiste mijlpaal die de woongroep kan passeren?

stem

Huisvesting Opgevoerd door Tony

Welke kwaliteiten stel jij aan het 'hotel', het kasteel, het landgoed?  Een pand om trots op te zijn, kan een bindende factor zijn.

stem

Contributiesystematiek Opgevoerd door Tony

Hoe gaan we de contributie-paragraaf in de statuten optuigen?

Dit is een type vraag waar de minderheid zich mogelijk niet laat leiden door een meerderheid, zoals bij de kleur van de trap. Dit wordt dan een breuklijn waarlangs twee groepen gaan ontstaan.

stem

Poes Opgevoerd door Tony

Is er een maximum aan het aantal poezen dat op het landgoed mag wonen?

stem

Naamgeving Opgevoerd door téstKees

Laten we de woonvereniging een van de volgende eigennamen geven stem

Contributie Opgevoerd door Tony

Hoeveel euro per maand is een gepaste contributie in de oprichtingsfase?

stem

To-do-list Opgevoerd door Tony

Welke taak heeft volgens jou de hoogste urgentie?

stem

mission statement Opgevoerd door Tony

Wat vind jij het belangrijkste element van onze missie?

stem

Naamgeving lidmaatschap Opgevoerd door Tony

Hoe noemt de woongroep zijn gasten, bijvoorbeeld in het huishoudelijk reglement? 

stem

basisvorm Opgevoerd door Tony

Welke basisvorm past het best bij jouw doelstellingen?

stem

Corvee-uur registratie Opgevoerd door Tony


Hoe worden corvee-uren geregistreerd?

stem

Soortnaam Opgevoerd door Tony

Van welk type is de vereniging? Het zou handig zijn als de ... een of meer architecten in zijn gelederen heeft.

stem

Recepten Opgevoerd door téstKees

Wat gaan we morgen koken?

stem

Maximale duur bespreking agendapunt Opgevoerd door Tony

Als er na 30 minuten vergaderen nog steeds mensen zijn die willen toelichten waarom ze vinden dat anderen hun factoren zwaarder moeten laten wegen, dan kan het gesprek beter gepauzeerd worden tot het volgende overleg. Dan is er tijd om te laten bezinken wat er allemaal is ingebracht.

stem

Naamgeving groepsraad Opgevoerd door Tony

Hoe noemen we het als alle leden van de huishouding bij elkaar komen om besluiten te nemen? In ... is besloten dat ....

stem

Corvee-uren per week Opgevoerd door Tony

In het huishoudelijk reglement is nog niet vastgelegd hoeveel uur we per week aan werkzaamheden willen bijdragen. Hoeveel uur acht jij wenselijk?

stem

Naamgevingscriteria Opgevoerd door Tony

Welk criterium wil je het zwaarst laten wegen bij het kiezen van een naam?

stem

Reiskostenvergoeding Opgevoerd door Tony

Vergoedt de vereniging de kosten van leden die moeten reizen om zaken voor de vereniging te regelen of om naar de vergaderingen te komen?

stem

Nieuwe bewoners Opgevoerd door Tony

Wat vind jij dat de groep moet doen als iemand zegt:  "Ik wil graag bij jullie komen wonen".

Moet de groep de nieuwe kandidaat eerst leren kennen? En zo ja, hoe uitgebreid mag dat (niet) zijn?

 

stem

architectuur Opgevoerd door Tony

Bij welke bouwstijl(en) voel jij je thuis?

stem

Vergaderlocatie Opgevoerd door Tony

Waar zou jij het liefste de volgende vergadering houden?

stem

Wat en hoe Opgevoerd door Loes

Dit lijkt me een vraag die momenteel aan de orde is. Wat voor groep willen we zijn en wat willen we uitstralen? vervolgens; hoe zetten we dit om naar buiten toe? De groep bepaalt de sfeer, geeft de imput, lijkt me al leuk om mee te beginnen!

stem

Sanitair Opgevoerd door téstKees

Wat vind jij het belangrijkste criterium bij het ontwerp van de sanitaire voorzieningen?

stem

Slapende accounts Opgevoerd door Tony

Leden zullen automatisch uit de lijst verwijderd worden als ze niet meer ingelogd zijn sinds

stem

In welke commissies zou je het liefst mee willen draaien Opgevoerd door Tony

stem

Oprichting Opgevoerd door Tony

Is het moment al gekomen om een vereniging op te richten en middels contributies een budget te creëren om bijvoorbeeld de kosten van de bijeenkomsten te dekken? Hoeveel budget is er nodig? Is het een probleem om dat budget ruim te stellen?
 
Een rekening openen bij een bank namens een vereniging is wel een klusje. Een notaris moet vaststellen dat de statuten voldoen aan de wet. Vervolgens wil de Kamer van Koophandel weten welke mensen namens de vereniging geld mogen uitgeven. (Optie 1)


Zou het (voorlopig) zonder formele vereniging kunnen? En hoe dan?

Als je elkaar kunt mailen, kun je ook geld naar elkaars rekening over maken. Als iemand de huur van een vergaderzaal voorschiet, kunnen de anderen hun deel van de kosten aan hem terugbetalen. Wat als een lid vindt dat hij niet hoeft omdat hij niet bij de vergadering aanwezig was?  (Optie 2)

Een andere manier is dat een van de leden op persoonlijke titel een rekening opent en die reserveert voor de geldzaken van de vereniging. Mocht dat lid iets fataals overkomen dan vervalt het vermogen van de vereniging aan een van de erfgenamen. De fiscus zal op een gegeven moment wel aan deze persoon gaan uitleggen dat hij over die duizenden euro’s met trefwoord woongroep belasting verschuldigd is. Deze kosten moet hij vervolgens uiteraard bij de vereniging declareren. En er zijn nog wat risico’s. (Optie 3)

stem

Bestuur Opgevoerd door Tony

van wie ben jij blij dat hij/zij bij de club hoort? Dit mag je ook lezen als: wie wil je graag in het bestuur?

Dit is een permanente peiling. Plaats 1 wordt uitgenodigd om voorzitter te zijn, plaats 2 t/m 4 de rest van het bestuur. Als iemand bedankt wordt de volgende in de lijst uitgenodigd.

stem

Softwarecommissie Opgevoerd door téstKees

Welke taak moet de softwarecommissie volgens jou als eerste oppakken?

stem

Welke commissie mag als eerste beschreven worden in het huishoudelijk reglement? Opgevoerd door Tony

stem

Statutenwijziging Opgevoerd door ex-lid

Tijdens de bijeenkomst op 17 mei 2015 in Driebergen is door mij, aansluitend op de opmerkingen/suggesties van Bregje, op het allerlaatst voorgesteld een werkgroep te vormen voor het opstellen van de Statuten van de Woongroep.

Vraag:

Wie wil aanhaken bij de werkgroep  'Statuten en Huishoudelijk Reglement (SenHR)?

 

Mijn eerste voorstel voor de Statuten ( zie ook 'Concept Statuten' van Tony):

Om zo snel mogelijk in de rechtspositie ten opzichte van de Nederlandse samenleving als geheel stappen te kunnen zetten en 'door te pakken' stel ik voor om het doel van de vereniging (om te beginnen) af te stemmen op de actuele situatie, namelijk, zoals Tony dat verwoordt:

Artikel II Doel

De vereniging heeft tot doel een kraamkamer te zijn voor groepshuishoud(ingen?)(ens?).

Toelichting:

Met deze formulering wordt voorgesteld een vereniging op te richten als organisatie 'op de achtergond' van Leef-/Woon-(Werk?-)groepen. Dan hoeft met het oprichten van de vereniging niet te worden gewacht tot meer duidelijkheid ontstaat over de definitieve doelstelling van de woongroep(en). Ook het finanfiële aspect kan dan snel goed worden georganiseerd. Hoe eerder hoe beter vind ik.  Integriteit en financiën zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zijn voorbeelden genoeg waarbij het (onverwacht en ongewild door veroorzakers door slechte afspraken) fout is gegaan.

De Woongroep-Utrecht verkeert nog in een aftastende en lerende fase. Als de Woongroep(en) dan een meer definitieve vorm(en) krijg(en)t, kan besloten worden een andere rechtspersoon-vorm te kiezen die aansluit op de wensen van die groep(en). Maar ook zou de vereniging kunnen blijven bestaan en de kennis en ervaring die nu wordt opgebouwd ten dienste kunnen stellen aan anderen die een collectieve huishouding willen beginnen en ze daarin begeleiden.

 

Artikel IV Lidmaatschap

(Toevoeging)

5. Leden van de vereniging kunnen zijn:

- Personen.

- Groepshuishoudens

Of beter:

- Natuurlijke personen en/of rechtspersonen.

Toelichting:

Het onderscheid en de toevoeging 'Groepshuishoudens' is gebaseerd op het voorgaande als de vereniging zou blijven voortbestaan. Naast expertise die aan beginnende groepen kan worden gegeven, zouden ook de financiën van reeds gevormde groepen aan de vereniging kunnen worden uitbesteed aan de vereniging(heeft voor- en nadelen).

 

Voorlopig wil ik het hier bij laten.

Groet,

Jan

stem

Website Opgevoerd door ex-lid

Nu ik wat intensiever de website bezoek komen er wat meer vragen bij mij op over het navigeren op de site.

Tony heeft op de bijeenkomst van 17 mei j.l. al gemeld dat een beamer op de bijeenkomst wel handig zou zijn geweest om meer toelichting te geven. Het zou goed zijn denk ik als er een aparte bijeenkomst komt waarop gezamenlijk het bezoeken van de website wordt beleefd met behulp van een beamer en ervaringen worden uitgewisseld.

Ook vraag ik mij af of een donkere achtergrond met lichte letters vermoeiender is dan een lichte achtergrond met donkere letters. Ik krijg enigszins die sensatie. Bestaat daar literatuur over?

En wat te denken over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Als je bijvoorbeeld moeite hebt om kleur goed te onderscheiden (zelf heb ik daar geen moeite mee) is denk ik de intro-pagina een ramp. Hoe gaan we daar mee om?

zie bijvoorbeeld:  http://wwwww.w3c.nl/Vertalingen/2000/WAI-WEBCONTENT/WAI-WEBCONTENT-NL.html

stem
Deze div staat hier alleen omdat de dropdowns van de ckeditor werkbalk niet werken als de body eindigt met een script-tag.